Virtual Reality Robot Movement

Virtual

Reality

Laat belangrijke processen en machines

zien middels animaties

Laat bewegingen

en interacties

tussen machines en processen zien

Wij creëren Virtual Reality (VR)

Virtual Reality Robot

Inzicht in bewegingen

en processen

Zie de impact op ontwerp en proces

Bekijk animatie
Virtual Reality Explainer Video

Inzicht in onderdelen

positie en werking

Trainingprogramma

Bekijk animatie
Effectief & Overtuigend

 

Geanimeerde & Interactieve Presentaties

 

Machines en Animaties

 

Virtual Reality / Animation

Met Virtual Reality wordt een nieuwe weergave van de wereld getoond.

Virtual Reality & Animaties worden gebruikt om operaties, processen en acties met verschillende belanghebbenden te communiceren (klanten, engineers, etc). Een concept van een machine of proces kan gemodelleerd & geanimeerd worden om vervolgens via een headset, tablet of een scherm getoond te worden.

Dit geeft beter inzicht in projectvoorstellen en offertes voor alle belanghebbende waarbij het volledige ontwerp of proces getoond kan worden aan engineers, klanten, project management & algemeen management. Dit inzicht geeft een beter begrip van het voorstel waarmee het uiteindelijke ontwerp beter aansluit op de behoefte van de verschillende partijen.

Virtual Reality geeft tevens goede mogelijkheden om processen te optimaliseren (voordat ze volledig gedetailleerd zijn of al geïmplementeerd).

Virtual Reality Robot

Virtual Reality Robot Animatie

Animatie van Robot Systeem

Animatie van een industriële robot en conveyor (transport) systeem. De robot reageert op de aanvoer van de producten en plaatst deze op de pallet.

Meerdere aanzichten zijn opgenomen om de verschillende processen te laten zien waaronder de controle van de labels door middel van een camerasysteem.

Een close-up view van het camerasysteem en het plaatsen van de producten is gebruikt ter verduidelijking.

Explainer Video

Uitleg Video

Uitleg of "Explainer Video" om een volledig en duidelijke indruk te geven van een product, service of proces.

Met animaties wordt de aandacht beter vastgehouden wat helpt om producten, services en processen beter te positioneren. Hiermee vormen ze een uitermate goed middel voor effectieve presentaties en trainingen.

In deze animatie wordt dieper ingegaan op ultrasoon lassen (us welding) en de onderdelen die daarvoor nodig zijn.

Image

DuskLight iscreativeeffectiveaccurateprofessionalequippedinnovativesupporting its customer to be successful

YouTube
LinkedIn
Pinterest
Contact Us
Adres:
Muntmeester 519
5406 BK Uden, The Netherlands

Email: contact@dusklight.nl
Telefoon: +31(0)6 129 967 34