Slide background

Virtual

Reality

Laat belangrijke processen en machines

zien middels animaties

Laat bewegingen

en interacties

tussen machines en processen zien

Slide background

Inzicht in bewegingen

en processen

Zie de impact op ontwerp en proces

Bekijk animatie
Slide background

Inzicht in onderdelen

positie en werking

Trainingprogramma

Bekijk animatie
Attention, Interest, Desire, Action

Overtuig de klant en de overige beslissers

Laat de sterke punten naar voren komen.

 

Virtual Reality / Animation

Virtual Reality (VR) is een techniek waarbij een nieuwe weergave van de wereld getoond wordt.

VR & Animaties worden gebruikt om (complexe) processen of machinebewegingen te tonen. Dit komt bijvoorbeeld naar voren bij trainingsessies. Dit helpt om effectiever informatie over te dragen en tot succesvollere trainingresultaten te komen. VR wordt tevens ingezet om complexe industriële processen inzichtelijk te maken.

Met een duidelijke presentatie kunnen de klant en eventuele beslissers makkelijker overtuigd worden. VR maakt het mogelijk processen en machinebewegingen al voor het ontwerp te tonen.

Interactie tussen de verschillende processtappen, bewegingen en doorsnedes van machines kunnen inzichtelijk gemaakt worden. Belangrijke onderdelen kunnen uitgelicht worden met de beschrijving en de werking om een effectieve trainingsinstructie op te zetten.
Image

Animatie van Robot Systeem

Animatie van een industrieel proces. Hiermee zijn de robotbewegingen in samenwerking met een toevoer- en palletiseersysteem goed te zien.

De interactie van het beeldverwerkingssysteem (camera inspectie) met het toevoersysteem is opgenomen om een volledig beeld te geven van de verschillende bewegingen en interacties.

Animatie ultrasoon lassen & Onderdelen

Uitleg animatie die de verschillende onderdelen laat zien die nodig zijn voor Ultrasoon Lassen. Dit wordt gebruikt als onderdeel van een trainingsprogramma om gebruikers goed te informeren over belangrijke onderdelen en het functioneren hiervan.

De verschillende opgenomen componenten zijn (a) Power supply, (b) Transducer / Converter, (c) Booster, (d) Welding horn / Sonotrode, (e) Anvil / Holding fixture and the (f) Pneumatic system.